top of page

The whole package

Tiden er knapp, inntrykkene er mange, og hva man burde gjøre er ikke så klart? Vi har løsningen!

  • 15 hr
  • Se beskrivelse
  • Customer's Place

Beskrivelse av tjenesten:

Det florerer av tips på sosiale medier om hva man burde og ikke burde gjøre. Men det er kanskje ikke alltid disse tipsene passer deg, din business og ikke minst din merkevare? Vi er her for å gjøre jungelen som SoMe markedsføringen kan være, litt mindre mørk og muligens forvirrende! Denne pakken har vi designet til deg som ønsker å lage en klar strategi, ha en sparringspartner, og ikke minst innholdsprodusent for dine kanaler! Vi vil rett og slett være din høyre hånd når det kommer til produksjon, gjennomføring og analyse! • Vi kommer til å sette opp en strategi og målsettinger for 2024, både helårs, men også kvartalsvis, med analyse etter hvert kvartal. • Du vil ha en sparringspartner månedlig, digitale møter, hvor vi går gjennom forrige måned, strategi neste mnd, fokusområder osv. • Det vil inkludere kvartalsvis innholdsproduksjon, altså content batching for 3 mnd av gangen. Dette inkluderer brainstorming av innholdsideer, lage en innholdsplan, filming, klipping, fargekorrigering. Ja rett og slett produksjon fra start til slutt. Vi vil ha fokus på å analysere måned for måned og kvartalsvis, - hva funket og hva funket ikke, hvilke vinkler som bør fokuseres på kommende måned osv. Ofte med tanke på story også. Kvartalsvis ser vi og analyserer hva slags type innhold som funker og ikke, og ser hva vi evt må gjøre annerledes ved neste produksjon! Strategi deler vi opp i 4 stk. 1 startegi og analyse for hvert kvartal, og første kvartal lager vi også en strategi og/eller målsettinger for hele 2024 totalt. Disse koster 6000 kr pr kvartal. Månedlige sparringstimer koster 1600 kr pr time. Innholdsproduksjon pr mnd koster 15 000 kr. Men når vi batcher content lager vi masse innhold på en gang, noe som ofte fører til færre produksjonsdager, så dette får du i denne pakken for 13 000 kr per måned! Din investering vil dermed se slik ut: 6 000 (strategi) + 4800 kr (3 sparringstimer) + 39 000 (3 mnd innholdsproduksjon) = 49 800 kr + mva. per kvartal. Du kan velge om du vil betale for hele kvartalet av gangen, eller betale 16 600 kr + mva per måned! Denne pakken signeres kun for 3 mnd, 6 mnd eller 12 mnd av gangen.


bottom of page